eTwinning Eesti koolide vaheliseks projektitööks

Alates sellest sügisest on õpetajatel võimalus kasutada eTwinningu portaali (www.etwinning.net)  Eesti koolide vaheliseks projektitööks.

 

Kui varem oli eTwinning mõeldud vaid rahvusvaheliseks koostööks, siis sellel sügisel käivitus pilootprojekt, mis lubab kasutada eTwinningu võimalusi ka riigisiseseks koostööks. Õpetajad saavad kasutada riigisisesteks projektideks kõiki portaali võimalusi - otsida partnereid, vahetada projektiideid ning pärast projekti sõlmimist kasutada projektitööks ühist mestimisruumi Twinspace.
 

See annab hea võimaluse Eesti õpetajatele edendada omavahelist koostööd ja osaleda õpilastega veebipõhistes õpiprojektides. eTwinning projekt võib olla kahe kooli koostöö, kuid soovi korral saab projektis osaleda ka rohkem koole. Nagu rahvusvaheliste projektide puhul. nii määravad ka riigisisese projekti sisu, osalejad ja kestvuse projektitöö algatanud õpetajad.  Ainuke kitsendus on see, et kahe Eestis õpetaja algatatud projektile ei saa taotleda Euroopa kvaliteedimärki ning projekt ei saa kandideerida eTwinningu Euroopa auhindadele.
 

eTwinningu projektijuht Elo Allemann loodab, et Eesti koolid võtavad selle võimaluse hästi vastu. "Õigupoolest on Eesti koolide omavahelise koostöö võimaluse kohta pärinud õpetajad juba eTwinningu algusaastatest," ütles Allemann. "Riigisiseste projektide kaudu saab lähemalt tutvuda projektõppe metoodikaga ning  eTwinningu portaali võimalustega, soovi korral saab astuda ka ühe sammu edasi ja sõlmida rahvusvahelise koostööprojekti  mõne õpetajaga teisest riigist."
 

Sel õppeaastal (2014/2015) osalevad pilootprojektis järgmiste riikide koolid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Irimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luxembourg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Türgi ja Ühendkuningriik.

 

Lisainfo:

Elo Allemann
Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

tel: 651 0100

mob: 588 56 869

elo.allemann@hitsa.ee