OskusTiiger

Tänapäeval on loovus õppimise ja õpetamise lahutamatu osa ning peaks ka vastavalt uuele õppekavale sisalduma kõigis õpitegevustes. OskusTiigri eesmärgiks on loovusõppe arendamine ja toetamine üldhariduskoolis oskusainetes.

Kaasaegne tehnoloogia pakub loovuse arendamiseks mitmesuguseid võimalusi - alustades lihtsatest arvutisse installeeritavatest programmidest kuni mahukate õpiotstarbeliste veebikeskkondadeni.