Õppevara

Digitaalne õppevara on digitaalsel kujul (nt veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel) avaldatud õppematerjalid, sh e-õpikud, õppeotstarbelised veebivideod ja mobiilirakendused, õpimängud, elektroonilised töölehed, veebipõhised testid, õpiobjektid (Elukestva õppe strateegia 2020).

 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskuse üheks põhitegevuseks on digitaalse õppevara jagamise toetamine. Selle jaoks:

 

  • töötame välja juhiseid kvaliteetse õppevara loomiseks;
  • toetame õpetajate ja õppejõudude poolt loodud materjalide jagamist läbi erinevate arendusprojektide, sh teeme teavitustööd autoriõiguste ja viitamisega seoses;
  • töötame välja ja arendame repositooriumeid digitaalse õppevara koondamiseks ja jagamiseks, sh teeme koostööd rahvusvaheliste repositooriumitega;
  • koordineerime haridustehnoloogide ja ainemoderaatorite võrgustiku tööd, et tagada juhised ja abi digitaalse õppevara loomiseks haridusasutustes kohapeal. 

 

Digitaalsete õppematerjalide loomise toetamiseks andis HITSA 2016. aasta märtsis välja veebipõhise juhendi "Digitaalsete õppematerjalide loomise soovitused". Juhendi leiab aadressilt http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet

 

Näiteid HITSA toel valminud digitaalsetest õppematerjalidest leiab aadressilt http://oppevara.hitsa.ee/