Õpikeskkonnad

E-õppe keskkond (õpikeskkond) on elektrooniline keskkond, mis võimaldab hallata nii õppesisu (õppematerjalid, harjutused, testid jne) kui ka õppeprotsesse (juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine). Inglise keeles kasutatakse enamasti termineid virtual learning environment (VLE) või learning management system (LMS). Maailmas on kümneid eri õpikeskkondi, nii vabatarkvaralisi kui ka tasulisi.

 

HITSA Innovatsioonikeskus pakub koolidele kasutamiseks Moodle ja VIKO õpikeskkondi.

 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on üks levinumaid vabal tarkvaral põhinevaid õpikeskkondi, millel on ligi 70 miljonit registreeritud kasutajat üle maailma. Moodle on sobilik ja mugav nendele, kes teevad e-õppe maailmas esimesi samme – sinna on sisse ehitatud hulk erinevaid e-õppe vahendeid ja tegevusi, mida õpetaja saab oma e-kursusel kasutada (õppematerjalide esitamise võimalused, testid, ülesanded, foorumid jpm).

HITSA Moodle liitumine, kasutajatugi, kasutusjuhend

 

VIKO on TLÜ Haridustehnoloogiakeskuses välja töötatud virtuaalne õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi. VIKO õpikeskkond võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjalid ning õppetööd puudutava info ning ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol. Kooli liitumiseks VIKO õpikeskkonnaga palume järgida aadressil http://www.eenet.ee/EENet/viko.html toodud juhtnööre.

 

 

Lisainfo:

Argo Ilves

IT projektijuht
Infosüsteemide Arenduskeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

tel: 628 5874

argo.ilves@hitsa.ee