Koostöö

HITSA Innovatsioonikeskus arendab haridusvaldkonna koostööd nii Eestis kui rahvusvahelises mõõtmes.

 

Eestis koordineerime haridustehnoloogide võrgustiku, Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumite, samuti Tiigrihüpe Koolis arendusprogrammi tööd.

 

Esindame Eestit rahvusvahelisel tasandil organisatsioonides European Schoolnet (EUN, Euroopa Koolidevõrgustik)Media & Learning AssociationEuropean Distance and e-Learning Network (EDEN)European Foundation for Quality in e-Learning (EFQUEL). Osalemine rahvusvaheliste võrgustike töös annab meile ühest küljest ligipääsu uuenduslikule infole, aga ka võimaluse jälgida, milliseid praktikaid kasutusele võtta ja millest loobuda. Oleme eesti-poolsed koordinaatorid erinevates rahvusvahelistes projektides.

 

Loe lähemalt:

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelised projektid