Koolitused

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse üks strateegilisi eesmärke on tagada, et iga haridustaseme õpetajal on tänapäevased digipädevused ja oskus neid valdkonnapõhiselt kasutada. Digikultuur õppeprotsessis eeldab õpetajatelt teadlikku ja eesmärgipärast tehnoloogia kasutamist, et seeläbi tagada õppijate digipädevuse kasv ja tehnoloogia oskuslik kasutamine peale kooli lõpetamist.

 

Haridustöötajate digipädevuste tõstmiseks korraldame koolitusi, seminare ja konverentse, samuti on võimalik oma kooli tellida digiajastu infotundide läbiviimist. Tutvu meie pakutavate koolitustega.

 

HITSA Innovatsioonikeskus arendab ka digipädevuste hindamismudelit õpetajatele, mis on mõeldud eneseanalüüsi vahendiks ja professionaalse arengu toetamiseks ning õpetajate hindamiseks.

Õpetajate digipädevuste hindamismudeli ning koolituste loomisel on aluseks võetud International Society for Technology in Education (ISTE) haridustehnoloogilised standardid, mis loovad ideoloogilise raamistiku, millest õppijad, õpetajad ja haridusasutuste juhid peaksid lähtuma.

 

Tutvu koolitustega koolitus.hitsa.ee