Eesti e-Ülikooli konsortsium

Eesti e-Ülikool on Eesti kõrgkoolide konsortsium, mille missioon on digiajastule vastava kõrghariduse mitmekesistamine ja paindlikumate õppimisvõimaluste loomine kõrgkoolides ning seeläbi elukestva õppe toetamine ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine. Konsortsiumi tööd juhib HITSA Innovatsioonikeskus.

 

e-Ülikooli konsortsium tugineb oma töös konsortsiumi statuudile.

 

Konsortsiumi liikmed

 

Lisainfo:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

info@hitsa.ee