Eesti e-Kutsekooli konsortsium

Eesti e-Kutsekool on kutseõppeasutuste konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe ja regionaalarengu põhimõtetest lähtudes liikmesõppeasutuste digiõppe alase koostöö algatamine ja soodustamine ning digiõppe arendamine.
Konsortsium loodi 16. veebruaril 2005. aastal heade kavatsuste protokolli allkirjastamisega.
Konsortsiumi liikmed olid 8 rakenduskõrgkooli, 27 kutseõppeasutust,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA).
 
Konsortsiumi liikmeteks on 26 kutseõppeasutust, Haridus- ja Teadusministeerium ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
Konsortsiumi tööd koostöökogus juhib HITSA Innovatsioonikeskus.
 
Konsortsiumi liikmed

 

Lisainfo:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

info@hitsa.ee