Võrgustik Võrgutab seminarid

„Võrgustik võrgutab“ on seminaride sari, mis 2017. aastal toimub juba kümnendat aastat. Seminari eesmärk on tõhustada õpetajate ja õppejõudude koostööd, mis toetaks hariduse kvaliteeti laiemalt. Soovime pakkuda osalejatele võimalust olla kursis õppetöös toimuvate muudatustega, saada uusi teadmisi ja leida koostööpartnereid oma valdkonna edasiarendamiseks. Ühepäevaste ürituste missiooniks on Eesti erinevate haridustasemete temaatiliste võrgustike töö jätkusuutlikkuse tagamine ja diskussioonile aktiveerimine e-õppe edasiarendamiseks. 
 

2017. aasta seminaride toimumise kuupäevad ja teemad on järgmised:

 

Muutunud õpikäsitus

16. märts 

 

“Siin, kas tead, pead sa kõigest väest jooksma, et omal kohal püsida" ( Lewis Carroll "Alice Imedemaal")
Seminar avab muutunud õpikäsituse mõistet ja selle olemust. Kas muutunud õpikäsitus on ikka muutunud? Kuidas toetada muutunud õpikäsituse rakendamist haridusasutuses? Millised õppemeetodid toetavad muutunud õpikäsitust?  Mida õpetajana peaks klassiruumis teisiti tegema? Mida õppijad sellest arvavad? Seminaril jagavad kogemusi valdkonna eksperdid, koolijuhid ja õpetajad kõigilt haridustasemetelt. 
 

Digipöörane kool*

12. oktoober

“Mitte pööre, pööre ei ole õige sõna. See on lausa digitaalne revolutsioon. Kiviaeg meie koolis on lõppenud” (Ilmar Tomusk „Digipöörane kool“)
Seminaril otsime vastust küsimustele, mis on digipööre õppeasutuses, kellest või millest see algab, mis toetab digipöörde läbiviimist haridusasutuses. Arutleme, millest peaks alustama digipöörde kavandamisel, kuidas kaasata õpetajaid ning kui palju digipöörasust koolis on üldse mõistlik. Seminaril jagavad kogemusi valdkonna eksperdid, koolijuhid, õpetajad kõigilt haridustasemetelt. 

* seminari pealkiri on inspireeritud Ilmar Tomuski raamatust „Digipöörane kool“
 

Nutikoolimaja

07. detsember
 
"Need, kes ehitavad allapoole pilvi, ehitavad liiga madalale" (Erica Jong, Ameerika kirjanik)
Seminari fookuses on nutikas koolimaja. Mida uue koolimaja ehitamisel silmas pidada ning kuidas muuta vana maja nutikaks? Millised on nutimaja nõuded ruumile, tehnikale ja taristule? Mil moel toetab nutikas maja õppeprotsessi ja muutunud õpikäsitust? Seminaril jagavad kogemusi koolijuhid, õpetajad kõigilt haridustasemetelt ja koolipidajad. 

 

Toimunud seminaride arhiiv:


Lisainfo:
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus