Kandideeri rahvusvahelise InGenious projekti õpetaja-koordinaatoriks või pilootkooli õpetajaks!

Projekt inGenious on ellu kutsutud, et edendada koolide ja ettevõtete koostööd loodus- ja tehnoloogiaainete ning matemaatika õpetamisel ning näidata õpilastele võimalusi siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega. Kui oled aktiivne, soovid saada uusi kogemusi, praktiseerida inglise keelt ning tutvuda uute õpetamisvõimalustega, siis kandideeri!

Tähelepanu!

  • European Schoolnet kutsub ÕPETAJAID osalema InGeniouse pilootprojektis. Värvatakse 150 õpetajat üle Euroopa, Eestist kaasatakse 10 õpetajat. Pilootprojekti käigus tuleb parimate praktikate hulgast välja valida 3 erinevat praktikat ja rakendada neid õppetöös. Pilootkoolide õpetajad annavad  tagasisidet, milliseid praktikaid on võimalik õppetööga siduda ja efektiivselt klassis kasutada.

Projektis osalevad õpetajad saavad:
- tutvuda tööstusettevõtete (Nokia, Shell, Volvo, Microsoft jne) poolt välja töötatud ülesannetega ja neid oma klassi õpilastega katsetada.
- vestelda juhtivate aineekspertidega
- panustada uurimistöö tegemisse LTT hariduse edendamise vallas
- jagada kogemusi kolleegidega üle Euroopa portaali foorumites, seminaridel ja suvekoolis.

Kandidaate, kes ei osutu valituks pilootõpetajatena, on kutsutud osalema inGeniouse õpetajate laiendatud koostöövõrgustiku töös.

Lisainfo ja kandideerimine: http://ingenious-science.eu/web/guest/teachers.

  • European Schoolnet kutsub õpetajaid kandideerima inGenious projekti ÕPETAJA-KOORDINAATORIKS. Õpetaja-koordinaatori ülesanne on koordineerida, monitoorida ja analüüsida 10 pilootprojektis osaleva kooli tegevust. Osaleda saab töökoosolekutel ja seminaridel.

Lisainfo ja kandideerimine:  http://ingenious-science.eu/web/guest/teacher-coordinators

Kandideerimiste tähtaeg on 1. juuli.

InGenious projekt põhineb kahe katusorganisatsiooni – European Schoolneti ja European Round Table of Industrialists – partnerlusel. European Schoolnet koondab Euroopa haridusasutusi ning European Round Table of Industrialists suuremaid tehnoloogiaettevõtteid. Projektis osaleb 26 partnerit 16 riigist, seda juhib European Schoolnet ning rahastatakse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi kaudu.
Eestis juhib projekti Digihariduse Innovatsioonikeskus Tiigrihüpe.

Projekti käigus:
- Kirjeldatakse, milline on edukas koolide ja ettevõtete koostööskeem.
- Pakutakse välja uusi lahendusi ja metoodikaid ning kogutakse kokku varasemad paremad näited.
- Katsetakse uusi metoodikaid ning analüüsitakse ja kogutakse tagasisidet.
- Luuakse üle-euroopaline võrgustik ning portaal parima praktika jagamiseks.