Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm

Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi läbimine annab osalejale baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks: nii õppijate toetamiseks õppeprotsessis kui ka enda professionaalseks arenguks. Koolitusprogramm toetab ISTE haridustehnoloogilise pädevuse omandamist. Programm sobib erinevatel haridustasemetel töötavatele õpetajatele,  koolijuhtidele ja teistele haridusvaldkonna spetsialistidele. Tegemist on täiendõppeprogrammiga, kuhu ootame kõiki, kes soovivad rikastada oma õpetamise oskusi digiajastu võimalusi rakendades.

 

Programm koosneb ühest iseseisvalt läbitavast kohustuslikust eelmoodulist (vaata) ja viiest põhimoodulist:

 

Iga mooduli maht on 31 akadeemilist tundi (1,19 EAP Euroopa ainepunkti). Koolitusprogrammi kuuluvad moodulid on eraldi valitavad, s.t. ei ole kohustust läbida koolitusprogrammi tervikuna. Kuna iga moodul moodustab iseseisva terviku ja ei ole oluline nende läbimise järjekord, saab iga osaleja oma professionaalse arengu plaani koostamisel lähtuda eelkõige oma vajadustest, huvidest ja võimalusest. Juhime tähelepanu, et olenemata sellest, millise mooduli valite, on eelmooduli läbimine kohustuslik. Mooduli edukal lõpetamisel väljastatakse osalejale tunnistus. Tutvu lähemalt koolitusprogrammi võimaluste ja moodulite sisuga www.tulevikuopetaja.ee/.

 

Täpsemat infot Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi moodulite toimumisaegade ja osalemise tingimuste ning registreerimise kohta saab koolitusveebist.  

 

Lisainfo:

Kairi Burnaševa

Koolituse projektijuht

HITSA Innovatsioonikeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

tel: 651 0107

kairi.burnasheva@hitsa.ee