Tiigrihüpe Koolis

Tiigrihüpe Koolis tegutseb HITSA Innovatsioonikeskuse koosseisus eraldiseisva arendusprogrammina, mis ühendab alus- ja üldhariduse õppeasutusi.

 

Tiigrihüppe Koolis programmi tegevuse eesmärkideks on:

  • populariseerida ja juurutada innovatsiooni Eesti alus- ja üldhariduses;
  • koordineerida haridusasutuste vahelist koostööd;
  • toetada haridusasutuste õpetajate initsiatiivi;
  • luua ühtne toetus- ja koolitussüsteem;
  • pakkuda vajalikku tehnoloogilist infrastruktuuri.

 

Tutvu Tiigrihüpe Koolis töökorraga

 

Tutvu Tiigrihüpe Koolis 2015. aasta tegevuskavaga

 

Lisainfo:

Inga Kõue

Sisutootmise valdkonnajuht

HITSA Innovatsioonikeskus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Tel +372 628 5889

inga.koue@hitsa.ee