Tehnoloogiaharidus

HITSA Innovatsioonikeskus soovib oma tegevustega suunata õpetajaid laiemalt kasutama tehnoloogilisi võimalusi (sh programmeerimist ja robootikat) oma ainetunnis. Eesmärk on pakkuda kõikidele haridusastmetele terviklahendusi ja programme tehnoloogia integreerimisel õppetöösse (sh baas- ja täiendkoolitusi, ainepõhiseid näidistunde ja -ülesandeid, õppe- ja juhendmaterjale, tehnoloogiat lõimivaid õppekava näidiseid).

 

Selle eesmärgi toetamiseks rakendab HITSA ProgeTiiger programmi. Loe programmist täpsemalt siit.

Väljatöötatud õppematerjalidega saab tutvuda ProgeTiigri veebilehel.

 

 

Lisainfo:
Mari-Liis Peets

Programmijuht

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Mob 53 031 350

mari-liis.peets@hitsa.ee