Tegevusaruanne

HITSA Innovatsioonikeskus loodi Tiigrihüppe SA ja EITSA e-Õppe Arenduskeskuse baasil ning ta eesmärgiks on toetada digiajastu õppimisvõimaluste ja -vahendite rakendamist läbi kolme erineva haridusastme – Tiigrihüpe Koolis programmi, e-Kutsekooli konsortsiumi ja e-Ülikooli konsortsiumi.
 
Innovatsioonikeskus korraldab koolitusi, seminare ja konverentse ning toetab erinevate juhendite ja tegevuste kaudu digitaalsete õppematerjalide loomist ja IKT vahendite laiaulatuslikumat kasutamist õppetöös.
Oma tegevustes keskendub Innovatsioonikeskus neljale valdkonnale – koolitused, sisutootmine, Tiiger-programmid ja tehnoloogiharidus ning rahvusvahelised koostöövõrgustikud ja projektid.
 
 
 
Lisainfo:
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus