Targalt Internetis


HITSA Innovatsioonikeskus on üheks partneriks MTÜ Lastekaitse Liidu poolt juhitavas projektis „Internetiturvalisusealase teadlikkuse tõstmine“. Projektis osalevad ka Politsei- ja Piirivalveamet ning MTÜ Eesti Abikeskused. Projekti tegevustega alustati 2010. aasta septembris.  Aastatel 2011-2012 viidi läbi ligi 130 koolitus- ja teavitusüritust üle Eesti.

 

"Targalt internetis" jätkuprojekti raames 2012-2014 aastatel jätkatakse noorte ja täiskasvanute koolitamisega, lisanduvad õppepäevad päris pisikestele arvutikasutajatele. Plaanis on käima lükata noorteklubid kõikides maakondades. Lisaks korraldatakse koolitusi, teavituskampaaniaid, konkursse ja konverentse, mis aitavad muuta laste käitumise internetis ohutumaks ning annavad juhiseid ja teadmisi nende abistamiseks internetis nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. Ühiselt projekti teiste osapooltega on loodud veebileht www.targaltinternetis.ee, kuhu koonduvad projekti käigus loodavad materjalid ja muu vajalik teave. Tekkinud keskkond on virtuaalseks turvalise interneti keskuseks Eestis. Koostööd tehakse Euroopa Insafe võrgustikuga, mille kohta leiate infot www.saferinternet.org.

Projekti kaasfinantseerib Euroopa Komisjon.