Täienduskoolitus

HITSA Innovatsioonikeskus pakub täienduskoolitusi, mille eesmärgiks on õpetajate ning õppejõudude, haridustehnoloogide, haridusasutuste juhtide ning teiste haridusvaldkonna spetsialistide digipädevuste arendamine. Koolitused annavad teadmised kaasaegsetel metoodikatel ja tehnoloogiatel põhineva õppeprotsessi kavandamiseks ja läbiviimiseks kõigil haridustasemetel (alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidus).

 

Koolitused toetavad õpetajate, õppejõudude ning haridustehnoloogide töös vajalike haridustehnoloogiliste pädevuste omandamist. Koolituste kvaliteedi tagab pidev tagasiside jälgimine ja arendustöö koolitusmeeskonna poolt. Koolitustegevused põhinevad 24. novembril 2014 kinnitatud HITSA õpetajate täienduskoolituste kontseptsioonil.

 

HITSA koolitusportfelli kuulub kolm suuremat koolitusprogrammi:

 

Lisaks koolitusprogrammidele on vastavalt oma vajadustele  võimalik koolitusi valida enam kui 40 erineva kursuse hulgast, mis jagunevad kuue erineva teema vahel:

  • Digitaalsete õppematerjalide loomine
  • Õppeprotsess digiajastul
  • Hariduslike erivajadustega õppija
  • Õpetaja koostöövõrgustikes
  • Tehnoloogiaharidus
  • Targalt internetis

 

Registreerumiseks avatud koolituste kohta saate infot koolitusveebist. Enne registreerumist tutvuge kindlasti koolitustel osalemise tingimustega.

 

Koolituste läbiviimisel kasutame erinevaid õppetöö vorme, auditoorsete koolituste kõrval korraldame ka kombineeritud õppega koolitusi ning täielikult internetipõhiselt toimuvaid e- kursuseid. Nii saab osaleja kasutada oma aega paindlikult ja valida just endale sobivaima võimaluse.
 
 
Lisainfo:
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus