Tutvumine programmiga Kodu Game Lab I

Kuupäev: 
Esmaspäev, 3. Märts 2014 - 0:00 kuni Pühapäev, 30. Märts 2014 - 0:00
Asukoht: 
veebipõhine õpe haridusportaalis Koolielu

Koolitusega soovitakse õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid. Programmeerimine õpetab süsteemsemalt mõtlema ning on mänguline ja huvitav.
 

Sihtrühm:

klassiõpetajad, kes on huvitatud programmeerimise õpetamisest algklassiõpilastele


Kursuse maht:

16 tundi, koolituse lõpetajad saavad tunnistuse

 

Osalemise eeldused:

õpetada algklassiõpilastele programmi Kodu Game Lab

 

Eesmärgid:

Koolitusel osalejad tutvuvad programmiga Kodu Game Lab, mille abil luuakse visuaalset programmeerimiskeelt kasutades lihtne arvutimäng. Programm Kodu Game Lab arendab laste loovust, probleemide lahendamisoskust ja jutustamisoskust ehk oma loo rääkimist/väljendamist loodud mängu kaudu. Igaüks saab Kodu Game Labi abil luua mänge, ilma et tal oleks programmeerimisalaseid eelteadmisi.

  • Juhendada õpetajaid programmeerimisel programmiga Kodu Game Lab.
  • Pakkuda valikuliselt erinevaid käske programmi Kodu Game Lab õpetamisel, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks 1. kooliastmes läbi lihtsama arvutimängu loomise.
  • Anda etapiti tööülesandeid mängu pidevaks täiendamiseks põhikäskude abil.
  • Toetada õpetajaid õpilaste suunamisel programmeerimisel programmiga Kodu Game Lab.
  • Saada abistavat tagasisidet kursuslastelt sisuliseks täiustamiseks, parendamiseks.

 

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

 

Osavõtutasu:

Kursustel osalemine on alus- ja üldhariduskoolide õpetajatele ning kutsehariduskoolide üldainete õpetajatele TASUTA. NB! Kui kursusele registreerunu loobub kursusest ilma et teavitaks sellest koolitajat enne kursuse algust ja/või ei lõpeta kursust esitatakse talle arve summas 20 eurot.

 

Koolitusele registreerumine:

Koolitusele registreerumine toimub läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Otselink koolituse registreerumisvormile on siin. Registreerumiseks peab olema sisseloginud.

 

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

Koolielu koolituste puhul tuleb õpikeskkonnale ligi pääsemiseks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. NB! Koolitaja kinnitab AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes.

 

 

 

Lisainfo:

Elo Allemann
Koolituse projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

tel: 651 0100

mob: 588 56 869

elo.allemann@hitsa.ee