Sisekoolitus

Sisekoolitus tugevdab õpetajate ühtekuuluvustunnet ja elavdab omavahelist koostööd, aidates sellega kaasa tugeva õpikogukonna tekkimisele koolis. Otstarbekalt valitud ja  planeeritud sisekoolitus aitab tõsta ja ühtlustada õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste taset haridusasutuses ning julgustab õpetajaid proovima ja katsetama uusi meetodeid ja töövahendeid oma töös. 
 
Sisekoolituse planeerimisel lähtume õppeasutuse vajadustest ja soovidest. Koolitaja pöörab koolituse ettevalmistamisel tähelepanu just nendele teemadele, mis on õppeasutuses sel hetkel kõige olulisemad. Sisekoolituse eeliseks on kindlasti ka see, et koolituse saab korraldada just koolile sobival ajal ja kohas.
 

Sisekoolituse tellimine 2017. aastal

 

Koolituste nimekirja, mida  käesoleval aastal on koolidel võimalik sisekoolituseks tellida, leiate siitSisekoolituse tellimine on kinnitatud eelarve piires alus-, üldharidus- ja kutsekoolidele tasuta. Kõrgkoolidele on sisekoolituse tellimine tasuline. 
 
Tasuta läbiviidavate sisekoolituste läbiviimisel jälgime, et kool ei ole varem samasisulist koolitust endale tellinud ning eelistame neid koole ja lasteaedu, kus meie poolt korraldatud koolitusi ei ole/või on vähe varem toimunud. Sisekoolituse tellimiseks võtke palun meiega ühendust e-postil koolitus@hitsa.ee. Koolituse projektijuhid kontakteeruvad tellijaga sisekoolituse täpsemaks kokkuleppimiseks. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega ja sisekoolituse tellimise reeglitega.
 
Innovatsioonikeskuse koolituste portfelli kuulub ligi 50 erinevat koolitust. Nende kursuste kooli tellimine, mis sisekoolituste nimekirja ei kuulu, on tasuline. Koolituse täpne maksumus lepitakse kokku koolituse projektijuhiga. 
 

 

Kontakt:
e-post: koolitus@hitsa.ee
HITSA Innovatsioonikeskus