Rahvusvahelised projektid

Kõige aktiivsemad on Eesti koolid rahvusvahelises veebipõhises koostööprogrammis Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning – erinevates projektides osaleb ligi 10% kõikidest meie õpetajatest, mis on 4-5 korda rohkem kui teistes Euroopa riikides.

 

Targalt Internetis Targalt internetis projekt aitab õpilaste, õpetajate ja lapsevanemateni tuua info, milline on ohutu internetikasutus.Projekti raames luuakse õppematerjale ning viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid ja infotunde erinevatele sihtrühmadele.

 

MENTEP projekt keskendub Euroopa õpetajate IKT-alaste pädevuste parendamisele, luues ja valideerides veebipõhise enesehindamisvahendi nende pädevuste mõõtmiseks ning arengu kaardistamiseks.

 

CO-LAB projekt keskendub erinevate õpilugude väljatöötamise ja rakendamise abil õpilaste omavahelite koostööoskuste parendamisele ning toetab grupitöö kui õppemeetodi laialdasemat kasutuselevõttu üldhariduskoolides.

TACCLE3 projekti raames kogutakse ja jagatakse teadmisi, õppematerjale jms ressursse, mida õpetajad saaksid koolides programmeerimise populariseerimiseks ning laialdasemaks rakendamiseks ära kasutada.

MOOC-ODL projekti eesmärgiks on tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning näidata võimalusi nende kasutuselevõtuks STEM ainete õpetamisel.

 

GeoGebra põhja- ja baltimaade võrgustik

Põhja- ja Baltimaade GeoGebra võrgustik on loodud koostööks õpetajate, õpetajakoolitajate ja matemaatika haridusega seotud teadlaste vahel. Koostöö eesmärgiks on jagada materjale, IKT vahendite, eriti GeoGebra kasutamisega saadud kogemusi ja parimaid praktikaid. Võrgustiku ametlikult leheküljelt leiab infot projekti raames toimunud seminaride ja konverentside, sh ettekannete ja töötubade kohta.

 


Lisainfo:

Elise-Marit Kippar

elise-marit.kippar@hitsa.ee