Rahvusvaheline koostöö

HITSA Innovatsioonikeskus esindab Eestit erinevates rahvusvahelistest koostöövõrgustikes. See annab meile ühest küljest ligipääsu uuenduslikule infole, aga ka võimaluse jälgida, milliseid praktikaid kasutusele võtta ja millest loobuda, samuti annavad rahvusvahelised projektid võimaluse kaasata Eesti õpetajaid rahvusvahelisse koostöösse.

 

European Schoolnet (EUN, Euroopa Koolidevõrgustik)

European Schoolnet on üle-euroopaline organisatsioon, mis koondab 30 riigi haridusministeeriume või neid esindavaid organisatsioone eesmärgiga arendada haridusinnvatsiooni ja tuua haridusse kaasaegsed tehnoloogiad ning nende rakendamiseks vajalikud metoodikad. EUNi eestvedamisel läbiviidavates projektides osalevad tuhanded koolid üle Euroopa, sh Eestist; EUN viib läbi ka uuringuid ning koostab riikidepõhiseid analüüse.

 

Media & Learning Association

Media & Learning Association on rahvusvaheline mittetulundusühing, mille üheks asutajaliikmeks on HITSA Innovatsioonikeskus. Organisatsiooni eesmärgiks on populariseerida ja edendada meediakasutust õppetöös kõigil haridustasemetel üle terve Euroopa. Assotsiatsioon korraldab iga-aastast Media & Learning konverentsi, koordineerib MEDEA auhindade väljaandmist ning osaleb erinevate töötubade, koolituste ja teemaga seotud ürituste läbiviimises.

 

European Distance and e-Learning Network (EDEN)

1991. aastal asutatud EDEN võrgustiku eesmärgiks on kaug- ja e-õppe valdkonna ekspertide koondamine ja nendevahelise kogemustevahetuse tagamiseks vajaliku raamistiku pakkumine. Tänaseks on võrgustikul üle 200 institutsionaalse ning üle 1200 eraisikust liikme, hõlmates kokku 55 riiki üle maailma.

 

 

Lisainfo:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

info@hitsa.ee