programmeerimine

14.10.2016
15.-23. oktoobril 2016 toimub üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week, mis toob kokku tuhanded programmeerimishuvilised ka Eestis. Nädala jooksul toimub ligi 150 tasuta programmeerimisüritust lastele, noortele ja täiskasvanutele pea igas maakonnas.
24.08.2016
15.-23. oktoobril 2016 toimub juba neljas üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week, mille eesmärk on tutvustada programmeerimist lõbusal ja kaasahaaraval viisil. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub kõiki, kel soov ja huvi edendada tehnoloogiaharidust ka Eestis, korraldama nädala raames programmeerimisalaseid üritusi nii algajatele kui ka edasijõudnutele.
23.09.2015
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub kõiki, kel soov ja huvi edendada Eestis tehnoloogiaharidust, korraldama üle-euroopalisel programmeerimisnädalal Code Week 10.-18. oktoobril 2015 programmeerimisalaseid üritusi!