Kvaliteedimärk 2013 tulemused

E-kursuse kvaliteedimärk 2013 on välja antud järgmistele kursustele:

 

1. T-400 Turundus

Autor: Marina Nappa / Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

 

2. Piim ja piimasaaduste hügieen

Autor: Kadrin Meremäe / Eesti Maaülikool
 

3. Geoinformaatika I

Autor: Anne Kull / Eesti Maaülikool
 

4. Geoinformaatika II

Autor: Anne Kull / Eesti Maaülikool
 

5. Maamõõtmise alused MI.0343

Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
 

6. Maamõõtmise alused MI.0243

Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
 

7. Aia kavandamine ja rajamine

Autor: Ele Vool / Eesti Maaülikool
 

8. Inimese elukulg (HT-11)

Autor: Allan Lorents / Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 

9. Maksuvõlgade sundtäitmine

Autor: Kerly Randlane / Sisekaitseakadeemia
 

10. Ehituse organiseerimine + projekt

Autor: Aivars Alt / Tallinna Tehnikakõrgkool
 

11. Veetorustikud ja modelleerimine

Autor: Raido Puust / Tallinna Tehnikaülikool
 

12. Laste ja noorukite tegevusteraapia

Autor: Hanna-Maria Põldma / Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 

13. Arvuti töövahendina

Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikool
 

14. Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Autor: Hans Põldoja / Tallinna Ülikool
 

15. FIE raamatupidamine

Autor: Hele Moor / Tartu Kutsehariduskeskus
 

16. Sissejuhatus rahvatervisesse

Autor: Piret Simm / Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 

17. E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle

Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
 

18. Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid

Autor: Ruth Tammeorg / Tartu Ülikool
 

19. Organisatsioonikommunikatsioon I

Autor: Tiiu Taur / Tartu Ülikool
 

20. Interaktiivsete veebilehekülgede loomine

Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
 

21. Sissejuhatus erialainfootsingusse

Autorid: Vilve Seiler, Kärt Miil / Tartu Ülikool
 

22. Multikultuuriline haridus

Autorid: Karmen Trasberg, Maie Soll / Tartu Ülikool
 

23. Kolmas sektor

Autor: Aet Kiisla / Tartu Ülikool
 

24. Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks

Autor: Lehti Pilt / Tartu Ülikool
 

25. Kvantitatiivne andmeanalüüs (SPSS´i abil) (SOZU.03.244)

Autor: Anu Masso/ Tartu Ülikool
 

26. Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960

Autorid: Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela / Tartu Ülikool
 

27. Aktiivõppemeetodid e-õppes

Autorid: Lehti Pilt, Triin Marandi / Tartu Ülikool
 

28. E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (vene keeles)

Autor: Lidia Feklistova / Tartu Ülikool
 

29. Keskkonnaalane inglise keel

Autor: Katrin Saks / Tartu Ülikool
 

30. Praktiline kontratseptsioon

Autorid: Made Laanpere, Kai Part, Helle Karro / Tartu Ülikool

 

31. Videokonverentside ja –loengute kasutamine õppetöös

Autor: Marju Piir / Tartu Ülikool
 

32. Uimasti- ja kriminaalpreventsioon (https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=2556)

Autor: Maria Zuravljova / Tartu Ülikool                                                                                                      

 

33. B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise kursus

Autor: OÜ Teooria
 

34. Teaduse filosoofia

Autor: Indrek Meos / Sisekaitseakadeemia

 

"Aasta e-kursus 2013" stipendiumi kandidaadid:

 

Ehituse organiseerimine + projekt
Autor: Aivars Alt / Tallinna Tehnikakõrgkool
 

Piim ja piimasaaduste hügieen

Autor: Kadrin Meremäe / Eesti Maaülikool
 

Maamõõtmise alused MI.0343
Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
 

Maamõõtmise alused MI.0243
Autor: Ene Ilves / Eesti Maaülikool
 

Arvuti töövahendina
Autor: Irina Merkulova / Tallinna Ülikool
 

Digitaalsete õppematerjalide koostamine
Autor: Hans Põldoja / Tallinna Ülikool
 

E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
 

Interaktiivsete veebilehekülgede loomine
Autor: Triin Marandi / Tartu Ülikool
 

Sissejuhatus erialainfootsingusse
Autorid: Vilve Seiler, Kärt Miil / Tartu Ülikool
 

Multikultuuriline haridus
Autorid: Karmen Trasberg, Maie Soll / Tartu Ülikool
 

Minu e-kursus kvaliteedimärgi vääriliseks
Autor: Lehti Pilt / Tartu Ülikool
 

Poliitiline vägivald Eestis 1905-1960
Autorid: Aigi Rahi-Tamm, Mari-Leen Tammela / Tartu Ülikool
 

Aktiivõppemeetodid e-õppes
Autorid: Lehti Pilt, Triin Marandi / Tartu Ülikool

 

Aasta e-kursuse stipendium  Eesti e-Ülikooli konsortsiumis otsustati välja anda Tallinna Ülikooli kursusele "Digitaalsete õppematerjalide koostamine" (autor Hans Põldoja). Tutvu kursusega aadressil: http://oppematerjalid.wordpress.com

Aasta e-kursuse stipendium  Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis otsustati välja anda Tallinna Tehnikakõrgkooli kursusele "Ehituse organiseerimine + projekt" (autor Aivars Alt). Tutvu kursusega (sisene külalisena).