Haridustehnoloogilised pädevused

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamise aluseks on võetud International Society for Tehnology in Education (ISTE) digipädevuste standardid, mis loovad ideoloogilise raamistiku, millest õpetajad ja haridusvaldkonna töötajad peaksid lähtuma.

 

Õpetajad kujundavad ja rakendavad ISTE digipädevusi selleks, et kavandada ja läbi viia õppetööd ning hinnata õpikogemusi. Haridustehnoloogilisi pädevusi rakendatakse õppijate kaasamiseks ja õppimise pädevusstandardi parendamiseks, et rikastada õpetajate professionaalset praktikat ja pakkuda positiivseid näiteid ning võimaldada õpikogemusi õppijatele, kolleegidele ja kogukonnale.
 

Tutvu õpetajate ISTE digipädevuste standardiga siin ja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudeliga siin. Hindamismudeli valideerimiseks viisid Mart Laanpere ja Kai Pata Tallinna Ülikoolist ning Piret Luik ja Liina Lepp Tartu Ülikoolist ajavahemikul veebruar - mai 2016.a läbi uuringu, mille aruandega saab tutvuda siin. Uuringu tulmustest lätuvalt uuendatud mudel asub siin

 

Haridusvaldkonna administratiivtöötajate digipädevuste standardi siit.

 

 

Lisainfo:

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

info@hitsa.ee