veebipõhine õpe

31.03.2014 kuni 18.05.2014

Koolitus aitab õpetajal muuta enda õpetamist kaasaegsemaks ja põnevamaks. Koolituse käigus räägitakse õpetamise muutumisest ning muutuva õppija vajadustest. Osalejatel on võimalus hinnata enda tööd ja kooli innovatsiooniküpsuse mudeli abil.

24.03.2014 kuni 04.05.2014
Helifaile ei kasutata õppetöös just palju.
24.03.2014 kuni 20.04.2014

Kursuse eesmärgiks on tutvustada testide loomise metoodikat. Kuidas koostada küsimusi, missugused on head ja halvad küsimused, missuguseid erinevaid testi- ja küsimustetüüpe kasutatakse, missuguseid keskkondi nende loomiseks kasutatakse ning kuidas valminud teste veebis avaldada?

03.03.2014 kuni 27.04.2014

Koolitusel osalenu oskab: kirjeldada mängude rolli õppetöös; kirjeldada mängude klassifitseerimise aluseid ja klassifitseerida tuntud mänge; selgitada e-õppe vahendeid, mille abil saab mänge läbi viia; leida oma ainesse sobivate mängude kirjeldusi Internetist; viia läbi mänge nii ruumis, õues ku

03.03.2014 kuni 20.04.2014

Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice. Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi.

13.01.2014 kuni 09.03.2014

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt kasutama õpikeskkonda Moodle oma kursuste loomisel ning õppetöö läbiviimisel.

Koolitusel käsitletavad teemad: