partnerite koolitused

24.03.2014 kuni 20.04.2014

Kursuse eesmärgiks on tutvustada testide loomise metoodikat. Kuidas koostada küsimusi, missugused on head ja halvad küsimused, missuguseid erinevaid testi- ja küsimustetüüpe kasutatakse, missuguseid keskkondi nende loomiseks kasutatakse ning kuidas valminud teste veebis avaldada?

03.03.2014 kuni 27.04.2014

Koolitusel osalenu oskab: kirjeldada mängude rolli õppetöös; kirjeldada mängude klassifitseerimise aluseid ja klassifitseerida tuntud mänge; selgitada e-õppe vahendeid, mille abil saab mänge läbi viia; leida oma ainesse sobivate mängude kirjeldusi Internetist; viia läbi mänge nii ruumis, õues ku

13.01.2014 kuni 09.03.2014

Koolituse eesmärk on õpetada osalejaid iseseisvalt kasutama õpikeskkonda Moodle oma kursuste loomisel ning õppetöö läbiviimisel.

Koolitusel käsitletavad teemad: