3D modelleerimine

02.11.2013 kuni 03.11.2013

Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised SolidEdge eri moodulitega hakkama saamiseks, erinevate tehnoloogiate valikutest ning otstarbekatest lahendustest 3D modelleerimis