eTwinning koolitused ja rahvusvahelised õppimisüritused

Programm eTwinning kutsub õpetajaid ka sellel õppeaastal osalema Eestis toimuvatel koolitustel. Erinevate kavandatud koolituste kohta saate täpsemat infot sündmuste kalendrist.

 

eTwinningu raames on õpetajatel võimalus osaleda ka rahvusvahelistel koolitustel. Rahvusvahelisel koolitusel osalemiseks tuleb määratud tähtajaks saata allpool toodud lingi kaudu osalustaotlus.

 

KONTAKTSEMINARID

eTwinningu kontaktseminaride peamine eesmärk on partneriotsing ja koostööprojektide sõlmimine.

 

 • Digitaalne kirjaoskus

8.-10. aprill 2016  Gozo, Malta
Sihtrühm: õpetajad (õpilased vanuses 11-16) Maltalt, Slovakkiast, Lätist, Ukrainast, Prantsusmaalt, Poolast, Tšehhist, Eestist, Armeeniast ja Tuneesiast.
 Palume saata osalustaotluse 9. märtsiks 2016. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.

OSALUSTAOTLUS

 

 • Gamification

8.-10. juuni 2016, Vilnius, Leedu
Mängudel põhinev õpe ja infotehnoloogia õpetajatele, kelle õpilased on vanuses 12-18
Palume saata osalustaotluse 9. maiks 2016.  Eestist saab osaleda 2 õpetajat.
OSALUSTAOTLUS

SEMINARI KAVA

 

 • Kuidas luua head eTwinningu projekti?

06.-08. oktoober 2016 2016, Bratislava, Slovakkia
Sihtrühm: õpetajad (õpilased vanuses 12-16) Slovakkiast, Leedust, Lätist, Eestist ja Ukrainast.
Palume saata osalustaotluse 2. septembriks 2016. Eestist saab osaleda 4 õpetajat.

OSALUSTAOTLUS
 

 • eTwinning projektid maakoolides, kontaktseminar

15.-17. september 2016, Tallinn, Eesti
Sihtrühm: õpetajad Eestist, Austriast  ja Saksamaalt, kes õpetavad õpilasi vanuses 10-15.
Palume saata osalustaotluse 2. septembriks 2016. Eestist saab osaleda 10 õpetajat. Sobib ka algajale tvinnijale.

OSALUSTAOTLUS

SEMINARI KAVA

 

 • Silmapaistvad ja uuenduslikud eTwinning projektid

13.-15. oktoober 2016, Tallinn,  Eesti, jätkuseminar juunis 2017 Oslos

Eesti ja Norra õpetajate ühisseminar eTwinningu projektide loomiseks, mis kannavad endas pedagooglist innovatsiooni ja 21. sajandi õpikäsitust.

Palume saata osalustaotluse 19. septembriks 2016. Eestist saab osaleda 10 õpetajat.  Seminar on hea väljakutse õpetajale, kes tahab panna proovile oma pedagoogilise meisterlikkuse ja uuendusmeelsuse!

Sobib haridustehnoloogile!
OSALUSTAOTLUS

 

 • Storytelling

18.-20. november 2016, Reykjavik, Island

Kontaktseminaril keskendutakse lugude jutustamise metoodikale
Sihtrühm: võõrkeeleõpetajad, sotsiaal- ja humanitaarainete õpetajad, ajalooõpetajad, geograafia, (õpilased vanuses 13-16)
Palume saata osalustaotluse 3. oktoobriks 2016. Eestist saab osaleda 3 õpetajat.

OSALUSTAOTLUS

 

 • Balti meri - ühine pärand, jagatud väärtused

17.-20. november 2016, Sopot, Poola

Kontaktseminaril osalevad õpetajad Eestist, Taanist, Saksamaalt, Rootsi Lätist ja Leedust.  Sobib ka algajatele.
Sihtrühm:  kõikide ainete õpetajad (õpilased alates 10+)
Palume saata osalustaotluse 10. oktoobriks 2016. Eestist saab osaleda 4 õpetajat.

OSALUSTAOTLUS

SEMINARI KAVA

 

ETWINNINGU PROFESSIONAALSE ARENGU ÕPITOAD

eTwinningu professionaalse arengu õpitoas (Professional Development Workshop, PDW) osalevad õpetajad kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest. Õpituba keskendub kaasaegsele õpikäsitusele.  Töötoa eesmärk on  näidata, kuidas uuenduslikud õppemeetodid seostuvad eTwinning projektitööga.

 

 

 • Digitaalmeedia hariduses

1.-3. aprill 2016 Chasseneuil-du-Poitou – Prantsusmaa
Sihtrühm: alg-, põhi- ja keskkoolide õpetajad, kes on osalenud eTwinningu projektides.
Palume saata osalustaotluse 9. märtsiks 2016.

OSALUSTAOTLUS
 

 • Programmeerimine ja robootika

4.-8. mai 2016, Braga – Portugal
Sihtrühm: põhikooli õpetajad
Koolituse korraldavad koostöös Portugali, Norra ja Eesti eTwinningu koordinaatorid. Osalemine kutsetega.

 

 • Kodanikuühiskonna minikonverents

21.-23. september 2016 Firenze, Itaalia

Kodanikuks olemine -21. sajandi eetiline väljakutse/Citizenship - a new ethic for the 21st Century - the contribution of eTwinning

Minikonverentsil peatutakse sellel, kuidas koolid saavad eTwinningu abil edendada väärtusi nagu mitmekesisus, sallivus, õiglus, solidaarsus ja võrdsus.

Sihtrühm: koolijuhid, teemaga seotud õpetajad
Palume saata osalustaotlus 29. augustiks 2016.
OSALUSTAOTLUS

KONVERENTSI KAVA

 

 • eTwinningu saadikud (ambassadors)

29. september – 1. oktoober 2016, Rhodos, Kreeka
Sihtrühm: eTwinningu saadikud – õpetajad, kes osalevad aktiivselt eTwinningu projektides ja soovivad toetada projektide algatamisel ka oma kolleege.
Osalemine kutsetega.

 

 

Samuti on huvilistel võimalik osaleda rahvusvahelistel õppimisüritustel (Learning Events). Tegu on veebipõhiste koolitustega, kus suur rõhk praktilisel tegevusel ja üksteisega kogemuste jagamisel. Õppimisüritusi viivad läbi eksperdid Euroopa eri riikidest, kelle hulgast võib leida nii õpetajaid kui ka teadlasi jne.
ÕPPIMISÜRITUSED  märts - juuni  2016
Õppimisürituste tarbeks on eTwinning portaalis loodud eraldi osa – Learning Lab.  Õppimisürituse läbinu saab tunnistuse  rahvusvahelisel koolitusel osalemise kohta. Registreerimine avatakse tavaliselt kaks nädalat enne õppimisürituse algust. Registreerimiseks tuleb sisse logida portaali http://www.etwinning.net/  ning täita omatöölaual osalemissoov.

 Õppimisüritusel osalemine on õpetajatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

 

Lisainfo
Elo Allemann
elo.allemann@hitsa.ee
eTwinning projektijuht
HITSA