Eesti e-Kutsekooli koostöökogu

Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi töövormiks on koostöökogu, mis kogune ühisele seminarile paar korda kalendriaastas (Eesti e-Kutsekooli nõukogu koosoleku 17.02.2016 otsus, protokoll nr 9-2.1-16).  Seminaride eesmärgiks on kaasata kutseõppeasutuste juhid aktiivselt kaasa rääkima e-Kutsekooli arendustegevuste planeerimisel.

 

Koostöökogusse kuuluvad:

  • Kutseõppeasutuste juhid
  • Haridus- ja Teadusminsiteeriumis esindajad Karin Ruul ja Teet Tiko
  • Sihtasutus Innove esindajad Marge Kõiva ja Kaie Piiskop

 

Toimunud koostöökogud:

12. oktoober 2016 - Tutvu seminari materjalidega.