e-Kutsekooli nõukogu

e-Kutsekooli juhtimisorganiks on nõukogu. Nõukogu koosneb üheksast liikmest (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing nimetab 5 esindajat,  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus nimetab ühe esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium nimetab ühe esindaja kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonnast, SA Innove nimetab ühe esindaja). 
 
Nõukogu koosseis:

 

2016. aasta nõukogu koosolek:

 

2015. aasta nõukogu koosolekud:

 

2014. aasta nõukogu koosolekud:

 

2013. aasta koosolekud: